Organizator

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne

Komitet Organizacyjny

Oddział Dolnośląski PLTR

Prezydenci 43 Kongresu PLTR:
Prof. dr hab. Andrzej Cieszanowski – Prezes Zarządu Głównego PLTR
Prof. dr hab. Marek J. Sąsiadek – Członek ZG PLTR

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
Prof. dr hab. Joanna Bladowska – Przewodnicząca Oddziału Dolnośląskiego PLTR
Dr Bartłomiej Kędzierski – Wiceprzewodniczący Oddziału Dolnośląskiego PLTR
Dr hab. Anna Zimny, profesor UMW – Skarbnik Oddziału Dolnośląskiego PLTR
Dr med. Agata Szczurowska – Sekretarz Oddziału Dolnośląskiego PLTR
Prof. dr hab. Urszula Zaleska-Dorobisz – Katedra Radiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Dr hab. Maciej Guziński – Katedra Radiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Dr med. Jagoda Jacków-Nowicka – Katedra Radiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Mgr Magdalena Łączyńska – Sekretariat Katedry Radiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Dr med. Leopold Bakoń – Skarbnik ZG PLTR
Dr med. Joanna Podgórska – Sekretarz ZG PLTR
Dr Przemysław Podgórski

Komitet Naukowy

Przewodniczący: prof. Andrzej Cieszanowski

Dr med. Leopold Bakoń
Prof. Jan Baron
Prof. Monika Bekiesińska-Figatowska
Dr Iwona Bestry
Prof. Tadeusz Biegański
Dr Dennis K. Bielecki
Prof. Joanna Bladowska
Dr n. med. Katarzyna Błasińska
Prof. Barbara Bobek-Billewicz
Prof. Romana Bogusławska-Walecka
Prof. Elżbieta Czekajska-Chehab
Dr med. Anna Chodorowska
Dr hab. Laretta Derlatka-Grabowska
Prof. Anna Drelich-Zbroja
Prof. Andrzej Drop
Dr med. Ewa Dziurzyńska-Białek
Prof. Aleksander Falkowski
Dr med. Andrzej Fedak
Dr med. Mariusz Furmanek
Dr hab. Paweł Gać 
Prof. Marek Gołębiowski
Dr med. Andrzej Górecki
Prof. Katarzyna Gruszczyńska
Prof. Urszula Grzesiakowska
Dr med. Luiza Grzycka-Kowalik
Dr med. Wiesław Guz
Dr hab. Maciej Guziński
Dr med. Marcin Hartel 
Dr hab. Izabela Herman-Sucharska
Dr hab. Jacek Janica
Dr hab. Magdalena Januszewicz
Prof. Tomasz Jargiełło
Dr hab. Katarzyna Jończyk-Potoczna
Prof. Elżbieta Jurkiewicz
Prof. Robert Juszkat
Prof. Katarzyna Katulska
Prof. Ewa Kluczewska
Dr med. Agnieszka Kostkiewicz
Mgr Ryszard Kowski
Prof. Witold Krupski
Prof. Urszula Łebkowska
Dr hab. Elżbieta Łuczyńska
Dr med. Edyta Maj
Prof. Agata Majos

Prof. Grzegorz Małek
Dr hab. Ilona Michałowska
Dr med. Joanna Niemunis-Sawicka
Dr hab. Cyprian Olchowy
Prof. Ryszard Pacho
Dr med. Piotr Palczewski
Dr med. Jakub Pałucki
Prof. Maciej Pech
Dr hab. Joanna Pieńkowska
Dr hab. Joanna Pilch-Kowalczyk
Dr hab. Maciej Piskunowicz
Dr med. Joanna Podgórska
Prof. Wojciech Poncyljusz
Prof. Tadeusz J. Popiela
Prof. Olgierd Rowiński
Prof. Teresa Katarzyna Różyło
Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska
Dr hab. Arkadiusz Szarmach
Prof. Marek Sąsiadek
Prof. Zbigniew Serafin
Dr hab. Katarzyna Sklinda
Dr med. Jarosław Skupiński
Prof. Marek Stajgis
Dr hab. Grzegorz Staśkiewicz
Prof. Ludomir Stefańczyk
Prof. Michał Studniarek
Dr hab. Maciej Szajner
Prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Prof. Iwona Sudoł-Szopińska
Dr Grzegorz Szczypiór
Prof. Edyta Szurowska
Dr med. Jan Świątkowski
Prof. Eugeniusz Tarasów
Dr hab. Agnieszka Trojanowska
Mgr inż. Adrian Truszkiewicz
St. technik elektroradiologii Dorota Uchman
Prof. Andrzej Urbanik
Prof. Anna Walecka
Prof. Jerzy Walecki
Prof. Paweł Wieczorek
Prof.  Grażyna Wilk
Dr hab. Wadim Wojciechowski
Dr hab. Magdalena Woźniak
Prof. Urszula Zaleska-Dorobisz
Dr hab. Anna Zimny