Opłaty zjazdowe

Lekarz - członek PLTR
Opłata dla uczestnika zjazdu obejmuje wstęp na sesje i wystawę sprzętu medycznego, materiały zjazdowe, przerwy kawowe.
900,00 zł *
1050,00 zł **
1200,00 zł ***
1350,00 zł ****
Lekarz
Opłata dla uczestnika zjazdu obejmuje wstęp na sesje i wystawę sprzętu medycznego, materiały zjazdowe, przerwy kawowe.
1200,00 zł *
1400,00 zł **
1600,00 zł ***
1800,00 zł ****
Lekarz Senior* (70+)
Opłata dla uczestnika zjazdu obejmuje wstęp na sesje i wystawę sprzętu medycznego, materiały zjazdowe, przerwy kawowe.
300,00 zł *
350,00 zł **
400,00 zł ***
450,00 zł ****
Rezydent, doktorant
Opłata dla uczestnika zjazdu obejmuje wstęp na sesje i wystawę sprzętu, materiały zjazdowe, przerwy kawowe.
750,00 zł *
850,00 zł **
1 000,00 zł ***
1 110,00 zł ****
Rezydent, doktorant - członek PLTR
Opłata dla uczestnika zjazdu obejmuje wstęp na sesje i wystawę sprzętu medycznego, materiały zjazdowe, przerwy kawowe. Korzystanie ze zniżki w opłacie zjazdowej dla członka PLTR jest dostępne wyłącznie dla osób, które opłacą składkę członkowską za dany rok przed rejestracją na Zjazd.
500,00 zł *
650,00 zł **
800,00 zł ***
950,00 zł ****
Student, stażysta
Opłata dla uczestnika zjazdu obejmuje wstęp na sesje i wystawę sprzętu medycznego, materiały zjazdowe, przerwy kawowe. Studenci, którzy mają wystąpienia ustne w sesji naukowej nie płacą opłaty zjazdowej.
300,00 zł *
350,00 zł **
400,00 zł ***
450,00 zł ****
Technik elektroradiologii, Elektroradiolog, Pielęgniarka
Opłata dla uczestnika zjazdu obejmuje wstęp na sesje i wystawę sprzętu medycznego, materiały zjazdowe, przerwy kawowe.
300,00 zł *
400,00 zł **
500,00 zł ***
600,00 zł ****
Przedstawiciel firmy medycznej
Opłata dla uczestnika zjazdu obejmuje wstęp na sesje i wystawę sprzętu medycznego, materiały zjazdowe, przerwy kawowe.
1 200,00 zł *
1 400,00 zł **
1 600,00 zł ***
1 800,00 zł ****
Inżynier, fizyk medyczny
Opłata dla uczestnika zjazdu obejmuje wstęp na sesje i wystawę sprzętu medycznego, materiały zjazdowe, przerwy kawowe. NIE DOTYCZY PRZEDSTAWICIELI FIRM MEDYCZNYCH.
500,00 zł *
700,00 zł **
900,00 zł ***
1 100,00 zł ****
Osoba towarzysząca
Osoby towarzyszące upoważnione są do udziału w programie socjalnym. Osoby te nie otrzymają materiałów zjazdowych i nie będą miały wstępu na przestrzeń wystawową i sesje naukowe.
500,00 zł
Wieczór towarzyski w dniu 16.06.2023 r.
50,00 zł
Opłata dla uczestnika zjazdu obejmuje wstęp na sesje i wystawę sprzętu medycznego, materiały zjazdowe, przerwy kawowe.

Weryfikacja w trakcie rejestracji

Rezydent – skan zaświadczenia o odbywaniu specjalizacji z danej jednostki prowadzącej
Doktorant – skan potwierdzenia o uczestnictwie w studiach doktoranckich
Student – skan legitymacji studenckiej
Stażysta – skan potwierdzenia odbywania stażu z danej jednostki prowadzącej
Technik elektroradiologii / inżynier / fizyk medyczny – skan z dyplomu
Lekarz Senior – podanie daty urodzenia

Duplikat identyfikatora

Uwaga! Informujemy, że wstęp na teren kongresu możliwy będzie jedynie po okazaniu identyfikatora, pobranego na miejscu podczas rejestracji.
Opłata za wyrobienie duplikatu identyfikatora wynosi 300 PLN.

Opłaty

* – wysokość opłaty ważna dla zgłoszeń w okresie 08.11.2021 r. do 15.01.2023 r.
** – wysokość opłaty ważna dla zgłoszeń w okresie od 16.01.2023 r. do 15.02.2023 r.
*** – wysokość opłaty ważna dla zgłoszeń w okresie od 16.02.2023 r. do 15.03.2023 r.
**** – wysokość opłaty ważna dla zgłoszeń od 16.03.2023 r.

Rezygnacja

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 1 marca 2023 r. zostanie zwrócone 100% wpłaconej kwoty (minus opłata manipulacyjna w wysokości 50 PLN).
W przypadku anulacji zgłoszonej po 1 marca 2023 r. opłata rejestracyjna nie będzie podlegać zwrotowi.