Program ramowy

SALA A SALA B SALA C SALA D SALA E SALA F SALA G
Liczba osób 872 220 120 190 160 70 50
CZWARTEK (15.06.2023)
09:00-10:30 J.BRZUSZNA - mini kurs cz. 1 NEURO - mini kurs cz. 1 PIERSI - mini kurs cz. 1 KL.PIERSIOWA - mini kurs cz. 1 PEDIATRIA - mini kurs cz. 1 SN : TECHNICY RTG
11:00-12:30 J.BRZUSZNA – mini kurs cz. 2 NEURO - mini kurs cz. 2 PIERSI - mini kurs cz. 2 KL.PIERSIOWA - mini kurs cz. 2 PEDIATRIA - mini kurs cz. 2 SN : TECHNICY RTG
14:00-15:30 MSK - mini kurs cz. 1 UKŁ. MOCZOWY - mini kurs cz. 1 R.ZABIEGOWA - mini kurs cz. 1 ONKOLOGIA - mini kurs cz. 1 SERCE - mini kurs cz. 1 SN : INŻYNIEROWIE MEDYCZNI
16:00-17:30 MSK - mini kurs cz. 2 UKŁ. MOCZOWY - mini kurs cz. 2 R.ZABIEGOWA - mini kurs cz. 2 ONKOLOGIA - mini kurs cz. 2 SERCE - mini kurs cz. 2 SN : INŻYNIEROWIE MEDYCZNI
PIĄTEK (16.06.2023)
09:00-10:30 Lekcja radiol.-kliniczna (1) – Klatka piersiowa Quo Vadis? Dokąd zmierza radiologia? Jak przetrwać dyżur (1): zmiany urazowe Lekcja radiol.-kliniczna (2) - MSK Wytyczne i zalecenia (1) Temat sesji (1) będzie dostępny wkrótce Studenci (1)
11:00-13:00 (2h) SN (1): Neuroradiologia SN (2): MSK + Stany nagłe SN (3): Radiologia zabiegowa SN (4): Piersi + Onkologia SN (5): Informatyka + Fizyka med. SN (6): Głowa-szyja + Stomatologia Studenci (2)
14:00-15:30 SN (7): JB + Układ moczowy SN (8): KLP + Serce SN (9): Technicy SN (10): Pediatria SN (11): USG + Różne SN (12): Studenci Pielęgniarki (1)
16:00-17:30 Przypadki (1): JB + Układ moczo-płciowy Przypadki (2): KLP + Serce + Naczynia Przypadki (3): Neuro + Głowa-szyja Przypadki (4): MSK + Stany nagłe Przypadki (5): Pediatria Przypadki (6): Piersi + Onkologia Pielęgniarki (2)
SOBOTA (17.06.2023)
09:00-10:30 Lekcja radiol.-kliniczna (3) – Jama brzuszna COVID-19 - płuca i nie tylko: powikłania, kontrola, AI Jak przetrwać dyżur (2): zmiany nie-urazowe Sztuczna Inteligencja: zastosowania praktyczne Przypadki - rezydenci (1) - PES-EDiR (1): KLP + JB + Uk.M Temat sesji (2) będzie dostępny wkrótce
11:00-12:30 Lekcja radiol.-kliniczna (4) – Neuroradiologia Wytyczne i zalecenia (2) Interwencje w onkologii: jak kwalifikować, kiedy i jak wykonywać? Lekcja radiol.-kliniczna (5) – Układ moczowy / ginekologia Przypadki -rezydenci (2) - PES-EDiR (2): Neuro + gł-szyja + MSK USG