Wyniki konkursu na najlepszą fraszkę

  1. Fraszka nr 67 – 238 głosów – Pani Elżbieta Zawada

  2. Fraszka nr 5 – 113 głosów – Pan Robert Jóźwik

  3. Fraszka nr 71 – 98 głosów – Pani Natalia Tasbir