43. KONGRES PLTR - WYSTAWA OKIEM I PĘDZLEM RADIOLOGA

W imieniu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w 3. edycji wystawy malarstwa i grafiki Okiem i Pędzlem Radiologa. Prezentacja prac towarzyszyć będzie obradom 43. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego we Wrocławiu w dniach 15-17 czerwca 2023 r.

Chcemy zachęcić Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, bowiem dowodzi ono, że praca i pasja mogą się wzajemnie uzupełniać i dzięki nim możemy realizować się na wielu płaszczyznach.

Podczas 41. i 42. Zjazdu PLTR w Krakowie i Gdańsku swoje prace zaprezentowali artyści ze środowiska radiologicznego. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i uznaniem. Ponieważ w trakcie finisażu ujawniło się wielu radiologów, których pasją jest malarstwo, postanowiliśmy kontynuować tę formułę.

Wystawa nie jest konkursem, wszyscy uczestnicy są jednakowo ważni. Liczy się pasja, odwaga
i fantazja.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wystawie prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz ze zdjęciami maksymalnie trzech swoich prac:

–  do dnia 14.04. 2023 r.
–  na adres mailowy: okiemipedzlemradiologa@gmail.com

Poniżej – formularz zgłoszeniowy, licencja i regulamin wystawy:

–  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
–  LICENCJA
–  REGULAMIN WYSTAWY

Zgłoszenia trafią bezpośrednio do kuratora wystawy Pana Profesora Mirosława Kocińskiego.
Informacje, które powinno zawierać zgłoszenie znajdziecie Państwo w regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Mamy nadzieję, że również 3. edycja wystawy Okiem i Pędzlem Radiologa cieszyć się będzie Państwa zainteresowaniem, i zachęci do odkrywania
w sobie nowych pasji oraz prezentowania swoich prac podczas kolejnych wystaw. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i opinie.

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

prof. Marek Sąsiadek
Prezydent 43 Kongresu
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

prof. Andrzej Cieszanowski
Prezydent 43 Kongresu
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego